A szöveg időállapota: 2018.X.1. - 2018.X.1.
Időállapot váltás: 2018.X.1. - 2018.X.1.
2018.X.2. -


12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hör.) 15. § (1) bekezdés c) pontja.

2. § A Hör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Közszolgáltató

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai

1.1. A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

1.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.

1.3. KÜJ azonosító: 103 474 704

1.4. KTJ-azonosító: 102 421 153

1.5. Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.

1.6. Adószám: 25448717-2-04,

1.7. Cégjegyzékszám: 04-10-001626

1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:

2.1. Alvállalkozó megnevezése: Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 2.

2.3. KÜJ azonosító: 103604769

2.5. Statisztikai számjel: 26107145

2.6. Adószám: 26107145-2-04

2.7. Cégjegyzékszám: 04 09 014229

2.9. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%

2. melléklet a 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar

1.1. név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.

1.2. adószám: 25448717-2-04,

1.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626

1.4. KÜJ: 103 474 704

1.5. KTJ: 102 421 153

1.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

1.7. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017

2. Hulladékudvar

2.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar

2.2. adószám: 25448717-2-04

2.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626

2.4. KÜJ: 103 474 704

2.5. KTJ: 102 587 448

2.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.

2.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016