2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben biztosítja.

2. § Hunya Község közigazgatási területe egy felnőtt háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 5555 Hunya, Rákóczi u. 22.

3. § Hunya Község közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

4. § Hunya Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

5. § Hunya Község közigazgatási területe Kamut Község közigazgatási területével közösen egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 5673 Kamut, Petőfi u. 31.

6. § Az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat védőnői, fogászati és háziorvosi körzetek tekintetében egy körzetet alkot. A körzet székhelye: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

7. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.

8. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet.