A szöveg időállapota: 2019.VII.15. -
Időállapot váltás: 2016.IX.15. - 2017.IX.14.
2017.IX.15. - 2019.VII.14.
2019.VII.15. -


9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet

az anyakönyvi események díjazásáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya a házasságkötésre, mint anyakönyvi eseményre terjed ki.

(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiség (a továbbiakban: hivatali helyiség) Hunya Községháza Tanácskozóterme.

(3) A rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő:

a) hétfő-csütörtök: 8,00 órától -16,00 óráig,

b) péntek: 8,00 órától - 14,00 óráig.

2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi eseményen résztvevő személyek és az anyakönyvi alapiratok védelme érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg.

(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet.

3. § (1)2 Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell megfizetni készpénz átutalási megbízással Hunya Község Önkormányzat 53200022-11054106 számú számlaszámára. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni az (4) bekezdésben meghatározottak kivételével csak írásban lehet, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig.

(4) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.

(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 15.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.

5. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az 5/2011. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez3

Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazása
A B C
1 Anyakönyvi események Helyszín Többletszolgáltatás díja (Ft)
2 Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiség 25.000
3 Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül Külső helyszín: jegyző által engedélyezett 15.000


1
Módosította: 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. szeptember 15-étől.
2
Módosította: 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. szeptember 15-étől.
3
Módosította: 8/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. július 15-étől.