A szöveg időállapota: 2015.II.1. - 2015.II.1.
Időállapot váltás: 2015.II.1. - 2015.II.1.
2015.II.2. -


1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adókedvezményben részesül adótárgyanként:)

„a) 6.500 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa,”

2. § Ez a rendelet 2015. február 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.