A szöveg időállapota: 2014.VIII.1. - 2014.VIII.1.
Időállapot váltás: 2014.VIII.1. - 2014.VIII.1.
2014.VIII.2. -


9/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a következő 6/A §-al egészül ki:

„6/A. § Kereskedelmi és szórakozóhely, üzlet, illetve a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője, használója üzlete, telephelye előtt köteles a városképet nem rontó hulladékgyűjtőt, csikktartó edényt elhelyezni, annak ürítését szükség szerinti gyakorisággal elvégezni és környezetét folyamatosan tisztán tartani.”

2. § Ez a rendelet 2014. augusztus 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.