A szöveg időállapota: 2017.X.1. -
Időállapot váltás: 2013.XII.10. - 2014.IV.4.
2014.IV.5. - 2014.VII.31.
2014.VIII.1. - 2015.II.19.
2015.II.20. - 2016.VI.30.
2016.VII.1. - 2017.IX.30.
2017.X.1. -


25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról1


1
Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017. október 1-étől.