A szöveg időállapota: 2013.X.2. -
Időállapot váltás: 2013.X.1. - 2013.X.1.
2013.X.2. -


21/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2013. október 2-től