A szöveg időállapota: 2013.VI.1. - 2013.VI.1.
Időállapot váltás: 2013.VI.1. - 2013.VI.1.
2013.VI.2. -


15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 28. sorral és „Vörösmarty u. 37., 238, 1545” szövegrésszel egészül ki.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 29. sorral és „Vörösmarty u. 37., 239, 1548” szövegrésszel egészül ki.

2. § Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 27. sora „Arany J. u.- Vörösmarty u. sarok, 238-239-242, 4633 utcasarok” szövegrész helyébe a „beépítetlen terület, 242, Vörösmarty u. 33” szövegrész lép.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.