A szöveg időállapota: 2013.IV.2. -
Időállapot váltás: 2013.IV.1. - 2013.IV.1.
2013.IV.2. -


8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatálytalan 2013. április 2-ától.