A szöveg időállapota: 2013.II.8. -
Időállapot váltás: 2013.II.7. - 2013.II.7.
2013.II.8. -


1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2013. február 8-ától.