A szöveg időállapota: 2013.IV.1. -
Időállapot váltás: 2012.VII.10. - 2013.III.31.
2013.IV.1. -


9/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. április 1-től.