A szöveg időállapota: 2013.V.15. -
Időállapot váltás: 2012.III.1. - 2013.V.14.
2013.V.15. -


4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról1


1
Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. május 15-től.