2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés r) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.