A szöveg időállapota: 2011.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


9/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.§ (2) 4000 Ft-os adókedvezményben részesül aki belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa."

2. § A rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.§ (3) 3000 Ft-os adókedvezményben részesül, aki a lakcímnyilvántartás alapján a lakóhelyéül szolgáló ingatlanban egyedül van bejelentkezve, valamint a tárgyév január 1. napján betöltötte 65. életévét valamint ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 31. napjáig."

3. § A rendelet 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.§ (4) 4000 Ft-os adókedvezményben részesül ha a helyi adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található"

4. § A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.