A szöveg időállapota: 2010.I.1. - 2018.I.31.
Időállapot váltás: 2010.I.1. - 2018.I.31.
2018.II.1. -


16/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló az 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§-ában kapott felhatalmazással valamint a 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint változik:

"1.számú melléklet

I. Mázsálási díjak:

Sertés: 152 Ft+ÁFA/db

Szarvasmarha 312 Ft+ÁFA/db

II. A piac területén történő árusítás esetén az árusító által elfoglalt terület után: 168 Ft +ÁFA/m2/nap

III. Búcsúvásár a területén az árusok által elfoglalt árusítóhely után: 168 Ft +ÁFA/m2/nap."

2. § A rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.