A szöveg időállapota: 2010.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2010.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


14/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§-ában kapott felhatalmazással valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 2.§-a a következők szerint változik:

"2.§ Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén

a.) magánszemélyek tulajdonában lévő építmény (bel illetve külterületen található lakás vagy lakás céljára szolgáló épület)

b.) beépítettlen belterületi földrészlet (telek)

c.) a nem magánszemélyek (önkormányzat, gazdálkodó szervek) tulajdonában álló lakásbérleti jog."

2. § A rendelet 5.§-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

"5.§ (4) 50%-os adókedvezményben részesül ha a helyi adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található"

3. § A rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.