A szöveg időállapota: 2010.I.1. - 2018.I.31.
Időállapot váltás: 2010.I.1. - 2018.I.31.
2018.II.1. -


13/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §-ában kapott felhatalmazással valamint a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletre figyelemmel, az Önkormányzat a tulajdoni érdekeltségében lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvíz-, és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatások legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a szolgáltatások igénybevételének egyes kérdéseiről az alábbi módon állapítja meg.

1. § A rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja az alábbiak szerint változik:

"2. Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági vízdíjak, ÁFA nélkül:
Megnevezés 2010. 01. 01.-től
(Ft/m3)
hatósági 315,50

"

2. § A rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.