A szöveg időállapota: 2013.XI.5. -
Időállapot váltás: 2009.I.1. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. - 2013.III.31.
2013.IV.1. - 2013.IX.30.
2013.X.1. - 2013.XI.4.
2013.XI.5. -


12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről1


1
Hatályon kívül helyezte: 23/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. november 5-étől.