A szöveg időállapota: 2013.VII.1. -
Időállapot váltás: 2007.XII.1. - 2012.V.31.
2012.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


21/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

az utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. július 1-étől.