20/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés l) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.