2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet

az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.