4/2005. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a települési hulladékgazdálkodási tervről1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.