7/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet

a sportról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.