8/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.