4/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.