11/2000. (VII. 27.) önkormányzati rendelet

a belvíz okozta elemi kárt szenvedettek szociális segélyezéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.