7/1998. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

az 5/1998. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.