5/1995. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.