9/1994. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

a települési útépítések érdekeltségi hozzájárulásának szabályozásáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018. február 1-étől.