Képviselő-testületi ülésprogram

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

MUNKAPROGRAMJA
2022. I. félévére

2022. január 26.

Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

Hivatali felelős:

Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

  

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünete

Hivatali felelős:
Gyomaenrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

 2022. február 23.

2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

 A civil szervezeteknek nyújtott 2021. évi támogatás elszámolása

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele

Hivatali felelős:
Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda nyári zárva tartása, valamint a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

 2022. március 30.

Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Felelős:
dr. Pacsika György Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője

Hivatali felelős:

Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

Beszámoló a 2021. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról és a 2022. évi közbeszerzési terv beterjesztése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

  

Beszámoló a közbiztonsági referens 2021. évi munkájáról 
Hivatali felelős:
Zsögön Renáta közbiztonsági referens
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

   

2022. április 27.

  

Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
Keresztesi Krisztina Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság 

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság  

2022. május 25.

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről

Felelős:
Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok

Hivatali Felelős:

Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről

Felelős:
Omiliák Csaba parancsnok

Hivatali felelős:

Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság

  

A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről

Felelős:
Paraizs Tamás őrsparancsnok

Hivatali Felelős:

Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Beszámoló az önkormányzat 2022. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról

Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Átfogó értékelés a 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására

Hivatali felelős:
Zsögön Renáta köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

  

Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Hivatali felelős:
Zsögön Renáta köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

 2022. június 29.

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

​ 

Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2021. évi tevékenységéről

Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

2.) Jakucs Mária köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról

Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság 

Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2022. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához

Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Javaslat a 2022. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához

Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaprogramja

Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:

Ügyrendi Bizottság 

 Július: Szünet​