A szöveg időállapota: 2020.I.1. - 2020.II.13.
Időállapot váltás: 2020.I.1. - 2020.II.13.
2020.II.14. -


13/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) A működési feladatok finanszírozása, az évente ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson kívülre irányuló támogatások, pénzeszköz átadások 2020. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége, továbbá a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak.

(2) A 2020. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2020. évi központi költségvetését szabályozó törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(3) A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 2020. évben hozott Képviselő-testületi döntések a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők, az előző évben hozott Képviselő-testületi döntések az átmeneti gazdálkodás időszakában is teljesíthetők.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2019. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2020. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

5. § Ez a rendelet 2020. január 1.- n lép hatályba.