A szöveg időállapota: 2019.I.1. - 2019.II.14.
Időállapot váltás: 2019.I.1. - 2019.II.14.
2019.II.15. -


16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az önkormányzat működési feladatai, az évente ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson kívülre irányuló támogatások, pénzeszköz átadások 2019. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége, továbbá a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak.

(2) A 2019. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetését szabályozó törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

(4) A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 2019. évben hozott Képviselő-testületi döntések a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők, az előző évben hozott Képviselő-testületi döntések az átmeneti gazdálkodás időszakában is teljesíthetők.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2019. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

5. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.