8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet

önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hunya Község Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó

a) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 16. §-a.

b) a temetőről és a temetkezésről szóló 13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése.

c) az utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről szóló 21/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

d) a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet 15. §-a és 16. §-a.

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. §-a.

2. § (1) Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az ebtartásról szóló 1/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet.