Képviselő-testületi ülésprogram

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében a 2016. év I. félévi ülésprogramját a következőkben állapítja meg: 
 


HUNYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2016. első félévére

 


Január 27.

 1. A 2016. évi  közfoglalkoztatási programok
 2. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetéről szóló rendelet véleményezése
 3. Orvos asszisztensi álláshely betöltése
 4. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve

 
Február 10.

 1. 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása

 
Február 24.

 1. A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve 
 2. 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
 3. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele

 
Március 30.

 1. A helyi adóról szóló rendelet felülvizsgálata
 2. 2016. évi vízterhelési díjak megállapítása
 3. A 2016. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése.
   

Április 27.

 1. A Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2016. évi üzleti tervének és prémium feltételeinek megállapítása
 2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
 3. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
 4. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről

 
Május 25.

 1. A Rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
 2. Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
 3. Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
 4. Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájáról
 5. Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 
Június 29.

 1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
 2. Beszámoló a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról

 
 
Július
Ülés szünet