Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, mely I. és II. besorolási osztályban előírt végzettség alapján is betölthető.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati adóhatósági feladatokból adódó tevékenységek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építményadóval kapcsolatosan az adó kivetésével, törlésével, módosításával kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása. Az adónemhez kapcsolódóan a kedvezmények, mentességek megállapítása, méltányossági ügyekben a döntés előkészítése. Az építményadó ellenőrzéséhez szükséges adatok, kimutatások előállítása, a hátralékos adózók adótartozása behajtási tevékenységének segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • •Cselekvőképesség,
 • •Büntetlen előélet,
 • •Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • •Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •A munkakör betöltéséhez 3 hónap próbaidő
 • •MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • ECDL vizsga megléte
 • •Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •Iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolatai
 • •Fényképes, szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.
 • •3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.);

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Enyedi László osztályvezető nyújt, a 06-66/521-603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.1149/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző
 • •Személyesen: Hoffmanné Szabó Gabriella, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.